Ofte søkt på engelsk

Vet du hva disse ordene betyr? Da er du ganske god! Dette er blant de mest søkte ordene på Ordnett i 2014.

Type:
Vanlig
Språk:
Engelsk
Nivå:
Vanskelig
0% gjennomført

Spørsmål 1 av 11