Skal ordet deles?

Orddelingsfeil er vanlig, både på norsk og engelsk. Har du kontroll på hvordan disse 16 ordene skrives?

Type:
Vanlig
Språk:
Norsk
Nivå:
Middels
0% gjennomført

Spørsmål 1 av 16